רשימת המקורות

רשימת המקורות אבלי , ה' . < 197 1 > דידקטיקה פסיכולוגית על פי משנתו של םיאז'ה . ת '' א : ספרית פועלים . אדר , ל' ( תש"ל , ( ההנעה ללימודים ואישיות התלמיד . י ם : האוניברסיטה העברית . אמידון , אי והנטר , א' , 1966 ) תשכ"ט . ( דרכים לשיפור ההוראה . ת"א : גומא , ספרי מדע ומחקר , צ'ריקובר . בן נתן , ח' > תשכ"ג . < שאלות וחיוויים של ילדי כיתות ג' רז' יסודיות כנקודת מוצא להוראת פרק בתנ"ך . החינוך , מ' ( ג . 227-217 , < בן אפרים , ני . < 1979 ) הלמידה בדרך הגילוי , הצעה להוראת הנושא במוסדות להכשרת מורים . פ"ת : בית המדרש למורים וגננות על שם אי שיין . ברגמן , י' > תשל"ג . < הכוון להעלאת שאלות ובעיות על ידי הכיתה . שנתון המוסדות להכשרת מורים וגננות . י ם : משרד החינוך והתרבות , המח' להכשרת עוברי הוראה . מופיע גם בבשדה חמד , י '' ד > ח , < > תשל"א . 471-451 , < ברייטר , ק' וסקארדמליה , מ' . ( 1983 ) לימודים בבית הספר וצמיחת ההכרה המכוונת : איך לעזור לילדים לשלוט בשכלם . בתוך לם , צ' ( עורך . ( זרמים חדשים בחינוך . ת"א : יחדיו , . 100-73 גלובמן , ר , ' פלק , ר' וקולא , ע' > תשמ"ט . < הקניית מיומנ...  אל הספר
רמות