אפילוג

אפילוג " והגדת לבנך" אם נרצה לדעת מה מותר האדם מן הבהמה , לא נטעה הרבה אם נאמר : האדם שואל . התגובה הראשונה שמעורר מראה העולם בתינוק שנולד היא ללא ספק השאלה * מה זה " ? רוח האדם מבקשת להבין את המתחולל סביבה , והשאלה "מה זה " ? חיה בליבו של תינוק בטרם תדענה שפתיו לבטא את השאלה . אם רק נבין את הבעת עיניו , נוכל לקרוא את תמיהתו ממבטו . כל עצמה של נפש הילד אינה אלא שאלה , ורק מתוך שנפשו שואלת בלי הרף , היא לומדת הרבה כל כך בשנותיה הראשונות . ועתה , שפי הילד עומד לרשות נפשו השואלת , ובנך שואל ושואל ולא ייעף מלשאול "מה זה - " ? אל תיעף גם אתה מלהשיב . בצמא שלו לרעת תראה אות לבריאות נפשו , ובדרך שאתה משביע את רעבו ללחם ובאותה מידה של רצון ושל זהירות קפדנית , דאג להשקיט את הצמא שלו לדעת וספק לו מזון מבריא . הנה אנחנו טורחים יומיום לתת לילדינו את אוכלם בעיתו . מדוע לא נטרח להשביע את נפשם השואלת ? מדוע לא נלמד , מדוע לא נכיר את כל הבא במגע עם ילדינו , למען נוכל ללמדם ולהשיב לשאלותיהם תשובה כהלכה ? אל יעלה על דעתנו שעוד חזון למועד בבית הספר , שזה עניין המורים , ולא עניין ההורים . בוא והיכנס אל ב...  אל הספר
רמות