I. מצבים עם תשובה אחת נכונה

. I מצבים עם תשובה אחת נכונה א . בעיות חישוב , חירות הנה מערכת גירויים . בכל אחד מהם מוצג מצב בעייתי המבקש פתרון . 1 . 1 יש רק תשובה אחת - ... מהי ? סיפור . 1 "עוברים דירה" חברה קטנה מתכוונת לעבור מבניין המשרדים המיושן לבניין חרש . החברה מבקשת להעביר מהמבנה הישן לחדש ארבעה סוגי ציוד בלבד . יש לה שנים עשר שולחנות כתיבה , ארבעים ושמונה כסאות , חמישה עשר ארונות תיקים ושתים עשרה מכונות כתיבה . נא חשבו , כמה משאיות חייבת החברה לשכור כדי להעביר את כל הציוד בפעם אחת , כאשר משאית אחת מסוגלת לשאת בבת אחת שתים עשרה מכונות כתיבה או חמישה ארונות תיקים או עשרים וארבעה כסאות או שלושה שולחנות כתיבה . הצעות לפעילויות : חישוב יחידני , השגת הסכמה של הקבוצה לגבי הפתרון .  אל הספר
רמות