פרק ו הערכת התשובות לשאלות "יש לי תשובה - מה הבעיה?"