II. שיטות לאימון המיומנויות ולשיפורן

. II שיטות לאימון המיומנויות ולשיפורן " איך נמצא " ? בחלק זה מוצעות רשימות של מיומנויות הקשורות באיתור מידע מתוך המקורות ובהפקתו מתוכם . הרשימות מוצעות ככלי עזר למעקב אחרי הלומדים , בעת שהם מפתחים מיומנויות אלה . מה שמאפיין פיתוח מיומנויות הוא , שכל לומר מתקדם בקצב מובחן משלו . בדרך כלל , רצף ההתקדמות בלימוד המיומנות מדורג והיררכי , אי אפשר להקדים את המאוחר , אם רוצים שהלומד יגיע לכלל שליטה במיומנות הנלמדת . לשם כך צריך להתקדם עם הלומד לפי הקצב שלו . על כן , כלים כאלה נחוצים מאוד בשלב זה למורה , כאמצעי שיאפשר לו לדעת היכן נמצאים התלמידים השונים , בהתקדמותם בטיפול במקורות המידע . לא רק המורה , אלא גם התלמידים עצמם יכולים להשתמש בכלים אלה לצורך מעקב עצמי אחר תהליך התקדמותם . מומלץ מאוד שיעשו כן לקידום הכוונתם העצמית בלמידה . בהמשך מוצעות דרכים לפיתוחן של המיומנויות הנחוצות ללומד לשימוש במקורות ולהפקת המידע . ההצעות בחלק זה מקיפות דוגמאות מתחומי מקצועות רבים . מודגמות דרכים לפיתוח מיומנויות ומפורט מגוון של פעילויות . . 11 א . רשימות עזר מדורגות של מיומנויות בהמשך תוכלו למצוא רשימות אחדות...  אל הספר
רמות