פרק ה השימוש במקורות מידע: "היכן נחפש? ואיך נמצא?"

פרק ה השימוש במקורות מידע : " היכן נחפש ? ואיך נמצא " ? ץזטיוטלויןיל ; הי כולת לאסוף גיידע עעקור ות שתיס , לסוגיהס ; הכרת עקורות הטידע ; שיטיש געקורות העידע ; הכרת דרכיס לר & קת העיזע עכל עקור המידע נאסף ממקורות מסוגים שונים , כשלכל מקור תרומה ייחודית משלו . הדרכים להפקת מידע מכל מקור גם הן שונות ומגוונות . אלה הנושאים שנדון בהם בפרק זה . אחרי הצגת השאלות , מיונן וניסוח הבעיה המרכזית שאותה מבקשים לחקור , הגיע הזמן לעבור לשלב השלישי בתהליך החקירה : חיפוש פתרונות ותשובות לשאלות . לשם כך זקוק הלומד למקורות מידע שונים , שבהם יוכל למצוא את המידע הדרוש לו , וכן לשליטה במיומנויות , שבםיוען יוכל להפיק את המידע הנחוץ לו לצורך מתן תשובות לשאלותיו . לשם כך נציג בפרק זה מודל נוסף : מורל השימוש במקורות מידע . מטרת המודל היא לפרוש לפני הקורא תמונה מקיפה של מרכיבי הנושא , תמונה שתבהיר את סוגי הקשיים ואת רמות הקושי שהלומדים נתקלים בהן בעת עיסוקם במקורות מידע שונים . קשיים אלה עשויים להיות קשורים בטיב מקורות המידע עצמם , באיתורם , בשימוש בהם ובהפקת המידע הדרוש מתוכם . בהתאם לכך , מורכב מבנה המודל משלוש...  אל הספר
רמות