V. ביקורת השאלות והערכתן

. V ביקורת השאלות והערכתן הטיועטת . יכולת לשאול שאלות כרגיה גכוהה - גיתוח , סיגתיזה , תהליכים , עסקטת , הערכה בשלב זה מן הראוי לבדוק את טיב השאלות שנשאלו ואם נחוץ לפתח שאלות נוספות ברמה גבוהה יותר מן הראשונות . על מנת להגיע להמשך החקירה ולמציאת השאלות המרכזיות , חשוב שהשואל יגלה ששאלות בעלות ערך הן אלה המבקשות משמעות ברמה גבוהה . ( 1 ) ביקורת השאלות והערכתן לסדנת מורים / לסדנת תלמידים החלטות במליאה : החליטו על מספר מערכות של תבחינים ובחרו מתוכן את התבחינים הגבוהים ( דוגמא : תכונות ערכיות , שאלות פתוחות , מושגים מכלילים , ניתוח - סינתיזה - הערכה . יצירתי - רב כיווני . ( התבוננו - או האזינו לגירוי ... פעילות בקבוצה : < 1 חברו שאלות לגירוי . השתדלו לחבר מספר רב ביותר של שאלות ברמה גבוהה למספר גדול ביותר של תבחינים . משך הפעילות קצוב בזמן . שיפוט והערכה :  אל הספר
רמות