I. מיון השאלות לפי תוכנן

. I מיון השאלות לפי תוכנן " הכול תלוי בארגון" - "הבה נלמד למייך . 1 א . לפני שנטפל בארגון דברים לפי תוכנם , נערוך מספר תרגילי אימון כלליים במיון . לשאלה זו נחזור בהמשך . ביקורת למיונים ; ל ( 1 ) - לפי צורה - שלוש קבוצות ( רבוע , עגול , משולש ;( לפי גודל - שתי קבוצות ( גדול , קטן ;< לפי צבע - שלוש קבוצות . יש העדפה לשיטת מיון המכילה את כל הפריטים , אך שמספר הקבוצות בה קטן ביותר . כאן - לפי גודל . האליפסה מתאימה למיון לפי צבע בלבד . ל < 2 ) - ניתן למיין פריטים אלה לפי מיונים אחדים : תחתונים עליונים , לגבר לאשה אחיד . לחצי גוף עליון תחתון . לקיץ לחורף לכל השנה . להופעה מכובדת - לבוש קל לכל עת . ל < 3 ) - מיון של פירות ירקות . פרי הדר - משבעת המינים . על פי צבע . על פי צורה . צורת אכילה . מבנה . גדלים על האדמה - על עץ - על שיח . יש גרעינים - חרצנים - גלעין ... לפי ברכות . . 1 ב . מיון על פי תוכן השאלות - מתארגנים לעבודה  אל הספר
רמות