פרק ד דרכים לארגון השאלות ומיונן - "מה לעשות עם כל השאלות?"

פרק ד דרכים לארגון השאלות ומיונן - " מה לעשות עם כל השאלות " ? הטיוטטת . י כולת לעיין את השאלות לפי ע 9 תהו ת סיון שתיס הגענו הלום עם מאגר שאלות שצברנו , שאלות ברמות שונות ומסוגים אחדים . מה הלאה ? כדי להמשיך בתהליך הלמידה ולקדם את החקירה , עלינו להכניס סדר בשאלות , לארגן אותן כך , שנוכל לתכנן את המשך דרכנו בבהירות , בכיוון של חיפוש התשובות לשאלות . פרק זה , יותר מן הפרקים שלפניו , עשוי לתרום לקידום החשיבה המטה קוגניטיבית . כאשר הלומד מתבונן בשאלות שחיבר ומנסה לחשוב כיצד יוכל לארגן אותן מחדש על פי עקרונות מכלילים או ממיינים , הוא מווסת את דרכי חשיבתו באורח מכוון ומשכלל אותן . במיוחד תורמים לכך הסעיפים . V 7 IV בפרק א , המציג את המודל ללמידה , מודגם סדר ההוראה והלמידה בתת מיומנות זו של מיון השאלות . אנו ממליצים לחזור לשם ולעיין ברצפי הצעדים על פי שלבי ההוראה . לשם כך נציב לפנינו את המטרות הבאות : " הכל תלוי בארגון '' מיון לסי תוכן השאלות - לפיתוח נושאים לימודיים . ארגון הנושא הכללי ותת נושאיו . " שאלות מפתח '' . 11 ניסוח בעיות או בחירת שאלות היסוד מתוך מכלול השאלות שנשאלו , לקביעת הב...  אל הספר
רמות