III. ניסוח השאלה האישית

. III ניסוח השאלה האישית " זה מעניין אותי" המטרה : להגביר את המעורבות האישית של כל ילד בלמידה , לחזק את הנעתו ולהעמיק את המשמעות של הנלמד . ץזטיוטלויל . י טלת לגסה שאלה העעסיקה את התלעי 7 בכל אחת מן המיומנויות של שאילת השאלות ובכל התהליך של הלמידה , חשוב לדאוג שהילד ישאל שאלות הנוגעות בו אישית . קישור לעניינים אישיים של הילד תורם להנעתו ולמעורבותו בנלמד > הסט וויסברג , ; 1979 כהן , תשמ '' ט ; . ( 1983 , Rogers ; 1973 , Blitz השאלות יהיו אישיות ממש אם יתייחסו לתכנים שהוא מעלה , תכנים שהוא מתעניין בהם , ואם יבטאו את סקרנותו האישית ואת תחומי התעניינותו . אם הוא עצמו יבחר בתחום ובשאלות , קרוב לוודאי שבחירתו תבטא את התעניינותו , במיוחד אם נוצרה כלפיו אווירה של הקשבה וכבוד . בעידוד התלמיד לשאול שאלות אישיות , יש לתת את הדעת על הנטייה של תלמידים להשביע את רצון המורה , לחקות אותו ולהתאים את התנהגותם למה שנראה להם שמצפים מהם . על מנת להגיע לשאלות האישיות , כדאי למשוך את תשומת ליבו של הלומד באמצעות הפניית שאלות המורה אליו , שאלות כגון : - מה מעניין אותך ? - מה אתה רוצה לרעת ? אם בחרת במשהו , שאל...  אל הספר
רמות