I. יצירת מאגר - למידה של שאילת שאלות והרחבת המגוון

. I יצירת מאגר - למידה של שאילת שאלות והרחבת המגוון " מי אומר שיש קשר בין כמות לאיכות " ? מטרות : . 1 לכוון את תשומת הלב של השואלים לאפשרויות נוספות , מעוררות עניין , הטמונות בגירויים . . 2 מיצוי אינטנסיבי יותר של התייחסות השואל אל הגירוי והעשרת מבני החשיבה שלו ביחס אליו . הטיוטטת : יכולת להש תגיש גכון בטלות השאלה א . מאגר של מלות שאלה - "מה עוד אפשר לשאול " ? מאגר מוצע של מלות שאלה לעזרת השואלים : מי ? מה ? כמה ? איך ? איפה ? האם ? מפני מה ? למה ? היכן ? מתי ? כיצד ? מניין ? איזה ? למה ? מדוע ? כמו מה ? ממה ? איך אפשר ? מה טעם ? עד מתי ? במה ? איזהו ? מה עלול לקרות ? כיצר ייתכן ? מה קרה ? כיצד נסביר ? עד כמה ? מה נשתנה ? אימתי ? מהו ? למה רומה ? מה מזכיר ? למה קשור ... ? מד , היה קורה ? מיהו ? הייתכן ? מה היתרון ? מה גרם ל ? ...  אל הספר
רמות