מבוא

מבוא פעילויות הוראה מסייעות לעירוי שאילת שאלות המציאות שבה משמשות שאלות התלמידים בסים ללימוד מחייבת כמה תנאים : - אווירה המעוררת ילדים לשאול שאלות . - התייחסות רצינית לשאלות התלמידים , כדי שירגישו ששאלותיהם חשובות ומפרות את הלמידה . - הזדמנויות המאפשרות לכל תלמיד לשאול . - שימוש בשאלות התלמידים להכוונת הלימוד . בנקודה זו כדאי להימנע מלתרגם את שאלותיהם הפשוטות של התלמידים למערכת מושגים ואסוציאציות שהמורה מרגיש בהן נוח , אך הן זרות לעולמו של התלמיד . לעיתים מנסה המורה לייחס משקל יתר לשאלת תלמיד על ירי הדגשתה ותרגומה לשפת המבוגרים , אך התייחסות כזו מאכזבת את התלמיד , ששוב אינו מזדהה עם שאלתו ( ח' שמיר , תשמ"ב . < - המורה יכול להפעיל את התלמידים במישרין : שאלו שאלות , מה לא ברור לכם ? מה הייתם רוצים לדעת ? אם לא נשאל כל שאלה , ידגים המורה עצמו שאלה . המורה יכול גם להבליט דברים "תמוהים , " להעלות סתירות , כביכול , בחומר , לרמוז על אפשרויות נוספות להעלאת שאלות . הוא עשוי לחזק שאלות , באומרו : שאלה מעניינת , שאלה טובה ... תגובות כאלה עשויות ליצור אקלים נוח לשאלות נוספות . שאילת שאלות יכולה לה...  אל הספר
רמות