V. סיכום: על הגירויים כנקודת־מוצא לשאילת שאלות על־ידי התלמיד

. V סיכום : על הגירויים כנקודת מוצא לשאילת שאלות על ידי התלמיד לסיכום : סוג הגירוי לאפיוניו - הפתעה : הגירוי זר למתנםה בו מוחשית . על כן הוא דל לגביו , פשוט וניטרלי . סוג התגובות - גישושים לגילוי זהות הנעלם , המתנסחים לעיתים כנסיונות מקוריים וגישות מעניינות לפיצוח התעלומה . מספר השאלות רב , אך רמתן נמוכה . לכן , הגירוי הזה עשוי לשמש רק לתחילת התהליך , כאשר מבקשים לעורר שאילת שאלות . ( המשך ) סוג הגירוי לאפיוניו - השוואה : בעולם גירויים מוכר , הגירוי מורכב יותר וטעון ועל כן עשוי להוביל להפשטה . סוג התגובות - מחדדת התייחסות לפרטים , למשמעויות וליישומים יצירתיים .  אל הספר
רמות