II. התאמת הגירויים לסגנונות שונים של לומדים

. II התאמת הגירויים לסגנונות שונים של לומדים " זה הסגנון שלי" א . גירויים וסגנונות למידה לכל אדם סגנון למידה משלו . סגנון למידה מגדיר את האמצעי שדרכו אנו לומדים טוב ביותר . ריטה וקנת ראן ( 1988 , Dunn ; 1980 , 1978 , Dunn & Dunn ) טוענים , שכאשר ניסו לקדם תלמידים באמצעות שיטות חרישות , מצאו , שרוב האמצעים והשיטות עזרו לתלמידים מסוימים אך לא פעלו אצל תלמידים אחרים . לאחר שחקרו את התופעה וסיבותיה , גילו , כי ללומדים אשר הצליחו להתקדם הודות לשיטה או לסדרת חומרי לימוד מסוימות היו בדרך כלל מאפיינים משותפים . הנתונים הראו שוב ושוב , שכאשר לימדו תלמידים בשיטות שהלמו את סגנונות הלמידה שלהם , הראו תלמידים מכל רמות הלמידה הנעה טובה והגיעו להישגים טובים יותר בלמידה . * סגנון למידה הוגדר כאותן התנהגויות קוגניטיביות , ריגושיות וגופניות אופייניות , המאפשרות להצביע על יציבות יחסית בתפיסה , באינטראקציה ובתגובה של הלומדים וסביבת הלמידה שלהם . ( 1990 , 1988 , Keefe ) סגנון הלמידה הוא דרך יציבה של תפקוד , לקריאה נוספת מומלץ לעיין בחוברת ; סגנונות הוראה וסגנונות למידה . ירושלים , משרד החינוך והתרבות , תשמ...  אל הספר
רמות