I. חוויית המפגש עם הגירוי

. I חוויית המפגש עם הגירוי " איזה פלא" את עולם הגירויים שיש בהם פוטנציאל לעורר את הלמידה ניתן לסווג לשלושה , על פי התגובות של הלומד במפגש עימהם : א . הפתעה ( מעוררי תשומת לב מיידית . ( ב . השוואה ( הכוונה קלה עשויה לעורר תשומת לב לבעיה . ( ג . שגרה ( הלומד מעצמו אינו רואה בהם בעייתיות . ( בדווי ובנו הולכים במדבר . שואל הבן : "יא אבא , למה השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב " ? משיב האב : "יא בני , בחיי שאני לא יודע " . שואל הבן : "יא אבא , ולמה לגמל יש דבשת " ? משיב האב : "יא בני , לא יודע " ! שואל הבן : "ולמה הגשם יורד בהרים ולא במדבר " ? משיב האב : "לא יודע " ! אומר הבן : "יא אבא , אני מקוד , שזה לא מטריד אותך שאני שואל כל כך הרבה " . אומר האב : "להפך . אם לא תשאל , איך תדע " ? יריעות אחרונות 2 . 6 . 89 '' מתוך '' בריחמין '' לדידי מנוסי  אל הספר
רמות