פרק ב הגירויים המעוררים לשאילת שאלות "לשאול או לא לשאול, זו השאלה"

פרל ב הגירויים המעוררים לשאילת שאלות " לשאול או לא לשאול , זו השאלה" מבוא שאלות עולות בדעתנו בעקבות מפגש עם גירויים . השאלה היא : אילו גירויים קשורים באילו שאלות ? האם יש עדיפות או בולטות לגירויים שונים ? היש גירויים שהם פחות מועילים לפיתוח הפקת שאלות ? כשנרצה לשקול באילו גירויים כדאי לבחור על מנת לעורר שאילת שאלות אצל תלמידינו , נתחשב בגורמים שבהם נדון בפרק זה , וכל גורם יפורט בסעיף נפרד . " איזה פלא" . 1 חוויית המפגש עם הגירוי - החוויה עצמה מעוררת ללמידה באמצעות שאילת שאלות . גירויים שיש בהם הפתעה - באמצעות ראייה ומישוש > כמו עלי עץ , אבנים וזרעים ;( גירויים המעוררים להשוואה - על ידי הצגת צירוף של גירויים שהם חזותיים > כמו פריטי לבוש וחומר מילולי מודפס של קטעי קריאה ושירה ) או שמיעתיים ( כמו צלילים וקולות ) או צירוף חזותי שמיעתי ( קטעי דרמה במשחק ובקריאה דרמטית . ( גירויים שיש בהם מן השגרה - במפגש עם חוויות היומיום - בראייה ( כמו לוח מודעות ) - בשמיעה ( קולות רחוב < - ובמגע חוש נועי ( כסף , אבזרים . ( מידת המוכרות של הגירוי משנה את עומק החוויה , ועל ידי כך גם את התגובה . תפקידו של כ...  אל הספר
רמות