VI. סיכום

. VI סיכום בחלקו הראשון של הפרק הוצג המודל של רכישת מיומנויות להכוונה עצמית בלמידה קוגניטיבית . המודל בנוי על התקדמות הלומד בשלושה שלבים : התקדמות והתפתחות משלב ראשוני של קבלה והבנה של מושג , חוק או תהליך וביסוסו , לשלב שני של הרחבת המושג , החוק או התהליך והפנמתו , ועד לשלב השלישי , המתקדם ביותר , שבו הלומד עצמו מכוון את למידתו ויוצר ומדגים בעצמו את המושג , החוק או התהליך שלמד והפנים . כמו כן מתייחס המודל לשלושת הממדים של רכישת המיומנויות הקוגניטיביות : פעולות הלומד , פעולות המורה והרכב הסביבה הלימודית , המתאימים לכל אחד משלבי הלמידה . לצורך ההוראה , מחולקים שלושת השלבים לשישה צעדים מדורגים . צעדים אלה מוסברים בחלקו השני של הפרק ומורגמים בחלקו השלישי . ההדגמות נעשו לגבי הוראת המיומנות של שאילת שאלות בגן הילדים ובבית הםפר . בחלקו השני של הפרק הוצג רצף התפתחותי של תת המיומנויות של שאילת שאלות ושל טיפול במתן תשובות לשאלות . רצף זה מקיף מכלול של תת מיומנויות רבות . בשאילת שאלות הוא כולל תת מיומנויות , החל בהכרתן של מלות השאלה , ומשתרע עד לניסוחן של בעיות רחבות ומקיפות וניתוחן לבעיות משנה ....  אל הספר
רמות