לוח ‭:1‬ (א) סוג המשימה, הדרישה המרכזית של המשימה בניסוח עקרוני; (ב) דוגמה ספציפית במשימה של שאילת שאלות