ציור ‭:1‬ מערכת היחסים בין התיאוריות להסבר הקידום בשאילת שאלות לבין שלושת השלבים במודל להכוונה עצמית בלמידה קוגניטיבית