פרק א מודל להוראה המקדמת הכוונה עצמית בלמידה קוגניטיבית - מודגם במיומנות של שאילת שאלות

פרק א מודל להוראה המקדמת הכוונה עצמית בלמידה קוגניטיבית - מודגם במיומנות של שאילת שאלות בבית ר . ספר עוסקים בלמידות רבות ושונות , שמהן נוכל למנות : < 1 > למידת תכנים וידע מתחומי המקצועות , כמו היסטוריה , גיאוגרפיה , לימודי קודש , מתמטיקה ועוד ; < 2 > למידת מיומנויות פיסי מוטוריות , כמו הכשרה גופנית , הפעלת מכשירים וכדומה ; < 3 > למידת מיומנויות של הכשרה אמנותית ואומנותית , כמו ציור , מלאכה או שרטוט ; < 4 > למידת מיומנויות חברתיות וריגושיות , אישיות ובין אישיות ; ( 5 ) פיתוח סוציאליזציה ברכישת מיומנויות יסוד , תוכני תרבות , ערכי מוסר וחברה ; < 6 ) למידה קוגניטיבית הכוללת למידת מושגים , רכישת מיומנויות קוגניטיביות לסוגיהן , שבכללן מיומנויות תפיסה וזכירה , פיתוח חשיבה , הבעה עצמית ויצירה ; < 7 > מיומנויות למידה ומיומנויות של לומד עצמאי המשמשות את הלומדים להכוונה עצמית בלמידתם . בלמידות הללו אין מסתפקים היום בכך שהתלמיד ירכוש בבית הספר ידע , תכנים וסוציאליזציה בלבד . השינויים המהירים המאפיינים את תקופתנו מדגישים מטרה עיקרית בלמידה בבית הספר , והיא , שבצר למידות אלה ירכוש הלומד מיומנויות שי...  אל הספר
רמות