רצף מומלץ להוראת מיומנויות של שאילת שאלות וטיפול בתשובות