טבלה ‭:2‬ תחומי פרופסיונליזציה רצויים למורים וגורמי ביצוע אפשריים