דרושים: מכוונות לידע וקוד אתי הערות אחדות על פרופסיונליזציה של ההוראה נעמה צבר-בן־יהושע, דן גבתון

דרושים : מכוונות לידע וקוד אתי הערות אחדות ע $ פרופסיונליזציה של ההוראה נעמה צבר-בן יהושע , דן גבתון " ידע כללי ומכוונות לקהילה הם מאפיינים של התנהגות פרופסיונלית ובלתי ניתנים להחלפה בחברתנו - כפי שהיא ידועה לנו וכפי שאנו רוצים שתהיה . חברה מהסוג שלנו יכולה לקיים את המאפיין הבסיסי שלה רק על ידי הרחבת ההיקף של התנהגות פרופסיונלית " . B . Barber ( 1963 ) בחיבור הנוכחי נבקש לטעון שהעוסקים במקצוע ההוראה בישראל יכולים וצריכים לאמץ אמות מידה מסוימות של פרופםיונליזם , ובעיקר : מכוונות לידע וקוד אתי . מרכיבים אלה , כך אנו מאמינים , יסייעו להתמודדות עם האתגרים הניצבים כיום לפני המורים בפרט ולפני בית הספר בכלל . לתפיסתנו , בחיפוש אחר דגמים לחיקוי , ניתן למצוא מקבילות בפרופסיות המסורתיות , כגון רפואה ועריכת דין . מהי פרופסיה ? על פי הגדרתו של , ( 1982 ) Starr פרופסיה היא - " עיסוק המסדיר את פעולתו באמצעות הכשרה שיטתית ומחייבת , וכן במשמעת עמיתים המתבססת על ידע טכנולוגי וייחודי , המאופיין בהתכוונות לשירות , להבדיל מהתנוונות לרווח . משמעת זו מושרשת ומקודשת בקוד האתי של העיסוק" . ( Starr , 1982 , p ...  אל הספר
רמות