טבלה ‭:4‬ ניתוח רגרסיה לגבי השפעה משולבת של המשתנים על שביעות־הרצון של המורה מבית־הספר