טבלה ‭:3‬ פרופילים בית־ספריימ - ממוצעי המשתנים ‭(*)‬