טבלה ‭:1‬ פרופילים בית־ספריים על־פי מאפייני רקע אישיים ובית־ספריים של המורה