בית־הספר האוטונומי - סביבה פרופסיונלית למורה פרופסיונל פלור היימן, חיה גולן, רנה שפירא

בית הספר האוטונומי - סביבה פרופסיונלית למורה פרופסיונל פלור היימן , חיה גולן , רנה שפירא מעמדו של המורה זוכה בשנים האחרונות בהתייחסות מקיפה ומהווה נושא למחקר ולדיון באקדמיה , בקרב אנשי השדה וארגונים מקצועיים . נושאים הקשורים למאפייניהם של המצטרפים להוראה , לאופן הכשרתם של המורים , מעמדם הפרופםיונלי ותנאי העסקתם עולים לעיתים קרובות על סדר היום הציבורי בעולם ובישראל ( ראה דו"ח ; Holmes , 1986 ; Carnegie , 1986 דו"ח ועדת עציוני , . ( 1979 השאלה המעסיקה אנשי חינוך היא כיצד לעצב את ההוראה כך שתיהפך לקריירה רצויה יותר , שתמשוך אליה מועמדים בעלי רמה ומוטיווציה גבוהה ותהווה לעוסקים בה נתיב להתפתחות מקצועית ואישית . הנסיונות הראשונים לרפורמה בחינוך התמקדו תחילה במורים כפרטים , במוטיווציה שלהם לעבודה ובדרכי גיוסם . ההנחה היתה ששינוי בדרכי התגמול יגביר את המוטיווציה שלהם ואת מחויבותם למקצוע . מגמות אחרות הציעו שינוי בדרכי ההכשרה של המורים , בכיוון של אקדמיזציה והעלאת הדרישות בכניסה למקצוע , כחלק מהמאמץ לשיפור מעמדו של המורה . הצעות אלה שמו דגש בהכשרת מורים ובדרכי גיוסם והתייחסו פחות לעובדה שלארגו...  אל הספר
רמות