טבלה 3 ממצאי ניתוח רגרסיה של תפיסת שילובן של נשים במינהל כאיום על מעמד התעסוקה וכתרומה לשוויון תעסוקתי בין המינים, לפי השכלת ההורים, הוותק, התפקיד ותפיסת שוויון ההזדמנויות החינוכיות בקרב נשים, גברים ובכל המדגם