טבלה 1 הבדלים בין המינים בעמדות כלפי שוויון בהזדמנויות תעסוקתיות בין המינים, בתפיסת הפמיניזציה כאיום על המעמד של המקצוע, בהשכלת הורים, בוותק, בתפקיד ובתמיכה כללית בשוויון הזדמנויות חינוכיות (ממוצעים וסטיות־תקן)