גברים במקום עבודה נשי כשומרי־סף: הפמיניזציה של מינהל החינוך כערך מוסרי וכאיום תעסוקתי אודרי אדי, מיכאל חן

גברים במקום עבודה נשי כשומרי סף : הפמיניזציה של מינהל החינוך כערך מוסרי וכאיום תעסוקתי אודרי אדי , מיכאל חן מטרת המחקר הזה היא לבחון את עמדותיהם של גברים ונשים במערכת החינוך כלפי התהליך הגובר של הפמיניזציה בתפקידי הניהול של בתי הספר , תהליך הקשור בירידה משמעותית ביוקרה של עיסוקי ההוראה ומינהל החינוך ( אדי וחן , . ( 1993 נשאלת השאלה : האם עובדי ההוראה והמינהל רואים בתהליך זה איום על יוקרתם ושכרם , או תיקון חברתי המגביר את שוויון ההזדמנויות של נשים בתעסוקה במינהל החינוך ? הפמיניזציה של מינהל החינוך : קצב , השתמעויות והסברים אפשריים כניסתן של נשים לתעסוקות שונות שנחשבו גבריות היא כיום תופעה מוכרת היטב . נתונים ממדינות מתועשות מעידים שלמן , 1950 אחוז הנשים מקרב המועסקים בכוח העבודה עולה בהתמדה . למשל , אחוז בנות 64-15 במדינות המערב שהשתלבו בשוק העבודה היה ב 38 ° /» 1950 וב 50 % 1984 מסך כל המועסקים בשוק העבודה . ( Wilson , 1989 ) מגמות דומות נמצאו גם בישראל , שיעור הנשים בשוק העבודה מגיע כיום קרוב ל 40 ° 0 / מסך כל המועסקים , ב 1950 היה רק , 26 % ב 33 ° / 0 1977 וב . 36 % - 1982 תהלי...  אל הספר
רמות