שינויים בדפוסי התפקיד של המורה בחברה הפלשתינית הערבית ומשמעותם הריבודית אנדרה אליאס מזאוי

שינויים בדפוסי התפקיד של המורה בחברה הפלשתינית הערבית ומשמעותם הריבודית אנדרה אליאס מזאוי הקדמה מטרת המאמר היא לשרטט את השינויים המרכזיים שחלו בדפוסי התפקיד של המורה בחברה הפלשתינית הערבית החל בשנות השבעים של המאה התשע עשרה וכלה בשלהי שנות השמונים של המאה העשרים . תקופה זו מאופיינת על ידי שינויים מקיפים במהותה ובמעמדה של החברה הפלשתינית . שלוש שאלות מרכזיות , השזורות זו בזו , מועלות בהקשר זה : ראשית , כיצד התעצבו דפוסי התפקיד של המורה בחברה הפלשתינית הערבית לנוכח שינויים מקיפים אלה ? שנית , אילו מבנים מעמדיים משקפים את דפוסי התפקיד השונים ? שלישית , כיצד השפיעו תהליכים אלה על הפמיניזציה של כוח ההוראה ? שלהי התקופה העותומנית ( 1917-1870 ) עד לשלהי המאה התשע עשרה , היוו הכותאב ( ברבים : כתאתיב ) והמדרסה ( ברבים : מדארס ) את מסגרות החינוך העיקריות בפלשתינה . הכתאתיב שימשו מעין מוסדות חינוך יסודיים . המדארס פעלו ככיתות לימוד על יםודיות , בעיקר במסגדים . ( Tibawi , 1962 ) נוסף על כך , מוסדות חינוך נוצריים , זרים מפאת קוצר היריעה , לא נכללו בחיבור זה כל המקורות שהמאמר מסתמך עליהם . נוסח מורח...  אל הספר
רמות