קווים לדמות המורה בהשכלה היהודית במזרח אירופה בראשית המאה התשע־עשרה מרדכי זלקין

קווים לדמות המורה בהשכלה היהודית במזרח אירופה בראשית המאה התשע עשרה מרדכי זלקין ההשכלה היהודית , שראשיתה במרכז אירופה בשליש האחרון של המאה ה יח , חדרה בראשית המאה ה יט לריכוזי היהודים הגדולים באימפריה הרוסית . קבוצות משכילים קטנות הופיעו אט אט בערי הפריפריה , אודסה ואומאן בדרום וריגה בצפון , ומשם התפשטה התופעה ללב ליבו של תחום המושב - לווילנא , קובנה , מינסק וערים רבות אחרות . בימי בראשית אלה צעדה ההשכלה היהודית ברוסיה בעקבות אחותה הבוגרת , המרכז אירופית , וכמותה , העניקה גם היא חשיבות מירבית להיבט החינוכי . עד מהרה היה תחום זה למרכזי ולחשוב שבתחומי פעילותה , ולנקודת הניגוח המרכזית שאליה כוונו חיצי מתנגדיה מקרב חוגי היהדות המסורתית . נושא זה תואר ונידון בהרחבה בספרות העוסקת בהשכלה היהודית ברוסיה במאה ה יט ( לוין , תשל"ו , עמ' , ( 99 אולם דמותו של המשכיל המורה במזרח אירופה , כמי שהיה אמור להנחיל את המסר הערכי החברתי של תנועת ההשכלה ושעמד לא פעם בחזית מאבקיה , לא זכתה בהארה ובדיון ממצה . בדברים להלן אנסה לשרטט קווים לדיוקנה של דמות זו , לעמוד על טיבה ומאפייניה , לתאר את מערכת הציפיות שנ...  אל הספר
רמות