כרוניקה של כישלון ידוע מראש יעל תמיר

כרוניקה של כישלון ידוע מראש יעל תמיר ( L . Carroll A // ce in Wonderland ) "Then it doesn ' t matter which way you go , " said the Cat . "I don ' t much care where - " said Alice . the Cat . "That depends a good deal on where you want to get to , " said here ?" "Would you tell me , please , which way I ought to go from משבר בחינוך , המלווה בהתדרדרות הדימוי העצמי והציבורי של המורה , הוא אחד מסממניה של החברה המודרנית . מאמר זה עומד על הגורמים המרכזיים המניעים משבר זה ומנתה את מקורותיה של אי שביעות הרצון של הציבור בכלל ושל המורים בפרט ממעמדו של המורה . התדרדרות במעמד המורה היא תולדה של שלושה תהליכים חברתיים השלובים זה בזה : התחזקותן של מגמות ספקניות , שבירת האידיאל של המדינה הניטרלית וצמצום הפער בין מבוגרים לילדים . תהליכים אלה גורמים לכך שאין המורה יכול להתגדר בתפקיד חברתי מוסכם , והוא נתון לביקורת מתמדת , המערערת את מעמדו הן בעיני הסביבה והן בעיני עצמו . בתנאים אלה , ההתדרדרות של מעמד המורה היא בלתי נמנעת . המושג "מורה" טומן בחובו הגדרת תפקיד מסוימת : מורה אמור להורות דרך , להצביע על כי...  אל הספר
רמות