מבוא

מבוא המאמרים המובאים בקובץ זה הם פרי סמינריון בין תחומי המתקיים מדי שנה במסגרת המגמה להיסטוריה ופילוסופיה של החינוך בבית הםפר לחינוך של אוניברסיטת תל אביב . במהלך הסמינריון נבחנים נושאים העומדים על םדר היום החינוכי מנקודות מבט אחדות . מטרת הקובץ היא לעמוד על גלגוליו של המורה - כמושג , כאישיות , כתפקיד - בעבר ובהווה , תוך הצבעה על המתח הבלתי פוסק הקיים בין תפיסת ההוראה כשליחות , בשם אידיאל חברתי או לאומי פרטיקולרי , לבין תפיסתה כמקצוע המחייב עמידה באמות מידה אוניוורסליות , חד משמעיות . כפילות זו היא חלק בלתי נפרד מהוויית המורה וממעמדו , אולם על היחסים בין השליחות והמקצועיות עברו - ועוברים - שינויים מתמידים . בתקופות ובמגזרים חברתיים מסוימים , מרכיב השליחות נחשב לעליון , ובאחרים - המקצועיות של המורה נהפכת למטרה העיקרית . יחד עם זאת , אי אפשר לראות את היחסים הללו כמערכת של כלים שלובים : ככל שהשליחות גוברת , כן פוחתת המקצועיות , ולהיפך . יש לזכור שהמקצועיות , למשל , יכולה להיחשב לפן האחר של השליחות , במיוחד בחברות השואפות להתקדם במהירות לקראת תיעוש ומיכון . השליחות והמקצועיות הן , לפיכך , ...  אל הספר
רמות