מקורות לשיטות לפיתוח תפקודים בסיסיים

מקורות לשיטות לפיתוח תפקודים בסיסיים תפקודים חזותיים שמיעתיים תפיסה חזותית : שרן . 191-155 ( 1969 ) סימפסון . 229-223 , 130-115 ( 1983 ) לוי . 138 ( 1981 ) ספקטור . 140-109 ( 1979 ) פרוסטיג ( דפי עבורה לתרגול חמשת תחומי התפקוד התפיסתי המוטורי . ( הוצאת מצרה , ת א . חוברות עבודה : נוסבאום ז . ' נקודות , קווים וצורות . נוסבאוס ז י . ריבועים ומשולשים בשחור . נוסבאום ז . ' תכלול חזותי שמיעתי . נוסבאום ז וקררון ר' - הצפנה ופיענוח . נוימן ב' וקרני . למד לחשוב - צורות , מושגי גודל וכמות , כיוונים . בורק ש . ' משחקים לוגיים . הוצאת יבנה . הבחנה חזותית : שרן . 199-192 ( 1969 ) לוי . 105-99 ( 1981 ) תפקוד מרחבי ( התמצאות וארגון מרחבי : (  אל הספר
רמות