מקורות עבריים

מקורות עבריים אויבך א ' ת ' . ( 1972 ) אבחנת יסודות הקריאה . אוניברסיטת חיפה , החוג לחינוך . אורתר ג ובן שחר נ' . ( 1972 ) מבחני הבנת הנקרא . בחינוך היסודי , . 9 משרד החינוך והתרבות . אורתר ג . ' כרטסת לקריאה ורף רישום . משרד החינוך והתרבות ומכון סאלד . אורתר ג' . ( 1987 ) מבחן להבנת הנקרא לבית הספר . הוצאת אחיעבר בע"מ . אייגר ה' . ( 1977 ) הוראה משקמת לתלמידים טעוני טיפוח . ספרית פועלים . אילון ע' . ( 1970 ) עכבות רגשיות בלימור הקריאה . התפתחות הילד , . 1 , 1 איצקוביץ ר' ושטראוס ה' ( תשל"ז . ( מבחן תמונות לילדים '' בר אילך . משרד החינוך והתרבות ואוניברסיטת בר אילן , המחלקה לפסיכולוגיה . בלגור ר . ( 1968 ) רשימת מילות יסוד לבית הספר . הוצאת אוצר המורה . בלגור ר" . ( 1986 ) הדיסלקסיה . הוצאת זמורה ביתן . ברלב אי , עינת ע ' וקרין מ , ' בהנחיית רבקה קדרון . גישות ודרכים בהקניית הקריאה . משרד החינוך והתרבות , ירושלים . ברנר מ . ' מבחן וולט לאיבחון ליקויי למידה . גיליס מ ( תשל"א . ( איבחונים בלתי פורמליים בקריאה . משרד החינוך והתרבות . גיליס מ ( תשל"ח . ( היבטים חדשים בהוראה מתקנת . הוצ...  אל הספר
רמות