גיליון לריכוז נתונים: הערכה רב־ממדית של ליקוי למידה

גיליון לריכוז נתונים.- הערכה רב ממדית של ליקוי למידה שם : תאריך לירה : בי"ס / גן / כיתה : כתובת : הגורם המפנה : תיאור הבעיה : טיפולים קודמים / מקבילים : רקע התפתחותי : תיאור המערכת המשפחתית : תיאור המערכת הלימודית : פרופיל תפקודים ( תחומי העוצמה והחולשה : ( . 1 תפקוד / פוטנציאל אינטלקטואלי כולל : . 2 התחום הפיסי ההתנהגותי המוטורי : . 3 התחום המוטיווציוני : . 4 תפקוד חושי תפיסתי חזותי מרחבי : . 5 קשב וריכוז : . 6 תפקוד שמיעתי לשוני : . 7 תפקוד רגשי חברתי : הערכת המיומנות החלשה : א . הקבלה גילית : ב . דפוס הקושי : ג . תהליכי המשנה של הקריאה :  אל הספר
רמות