מילון למושגים בסיסיים בתחום ליקויי הלמידה

מילון למושגים בסיסיים בתחום ליקויי הלמידה אגנוסיה אי היכולת לעבד מידע באמצעות ערוץ חושי , למרות תקינותם של איברי החוש . אגנוסיה של האצבעות הקושי לתפוס את התנוחה והמצב של האצבעות בהיעדר מידע חזותי . אגרסיה אי היכולת לכתוב כתוצאה מנזק מוחי . אורתוגרטיה מערכת כללי הקישור בין אותיות או צירופי אותיות לבין קולות הדיבור ( כללי הכתיב . ( אמוני אובדן טונוס השרירים הנורמלי . אטטוזיס מצב המאופיין בתנועות איטיות של איברי הגוף . אטקסיה ליקוי בקואוררינציה הרצונית של השרירים . אלקסיה איבוד כושר הקריאה כתוצאה מנזק . דיסלקסיה נרכשת . אנוקסיה חוסר או איבוד חמצן . אםזיה הפרעה בדיבור עקב נזק מוחי . אנ 1 זיה מוטורית הפרעה בדיבור בעקבות פגיעה ברמה המוטורית של הדיבור . אטזיה סנסורית הפרעה בהבנת הדיבור . אטרקסיה הפרעה בשליטה המוטורית העדינה , קושי במניפולציה של אובייקטים על רקע נזק מוחי . קושי בתכנון ובביצוע תנועות , כולל תנועות הדיבור . אקולליה חזרה על מילים שהשמיע ארם אחר , כהד . בילטרלי המתייחס לשני הצדדים . גרטימה הייצוג הכתוב ( האורתוגרפי ) של קול הדיבור ( הפונימה . ( דומיננטיות העדפת השימוש בצד אחד של ה...  אל הספר
רמות