ג. פיתוח זיכרון שמיעתי

ג . פיתוח זיכרון שמיעתי . 1 התחל בהוראות פשוטות כגון "בוא הנה , ' 'סגור את הדלת . ' הגבר את מורכבות ההוראות בהדרגה , כך שיכילו שתיים או שלוש משימות . . 2 תן לכל ילד שלושה גירים צבעוניים . קרא בשמותיהם של שלושה צבעים ובקש מן הילד לסדר את הגידים לפי אותו סדר . משחק זה ניתן לשחק גם בקוביות צבעוניות . . 3 תן לילד מערכת כרטיסים המסומנים בספרות מ 1 עד . 9 השמע באוזניו שלוש ספרות ובקש ממנו לסדר את הכרטיסים לפי סדר הספרות שהושמעו . גוון את הפעילות על ידי שימוש בתמונות , באותיות או במילים . הגדל בהדרגה את אורך השרשרת . . 4 אמור משפט בן שלוש מילים ובקש מן הילד לחזור עליו 'כמו תוכי . " בהדרגה , אמור משפטים ארוכים יותר . . 5 למד את הילד על פה שירים קצרים , חרוזים וסיפורים . . 6 בקש מן הילד לחקות סדרה של מחיאות כפיים לפי קצב מסוים . . 7 הקפץ כדור מספר פעמים ובקש מן הילד לחזור על אותה פעולה . . 8 תן לילד משימות זכירה שונות , כמספרי טלפון , כתובות של חבריו , שמות של ילדי הגן , שמות פרחים , בעלי חיים וכיוצא באלה .  אל הספר
רמות