ב. תרגילים לפיתוח התפקוד הפונולוגי

ב . תרגילים לפיתוח התפקוד הפונולוגי להלן כמה תרגילים לפיתוח המיומנויות הפונולוגיות של הילד . יש לראות בתרגילים אלה דוגמות ובסיס לפיתוח תרגילים ומשחקים נוספים , להגברת הגיוון והעניין בעת הפיתוח של תחום תפקוד חשוב זה . . 1 משחק שניתן לשחק בשניים או כמשחק קבוצתי , בשרשרת . אומרים לילד מלה ומבקשים ממנו לומר מלה המתחילה בקול האחרון של המלה שהושמעה לו . לדוגמה : 'ילד' - 'דלת . 2 . ' "במלה אוטו שני קולות , או - טו . מהו הקול הראשון בשם שלך " ? מהו הקול הראשון בשם של אמא ... אבא ... וכר . מהו הקול האחרון בשם שלך ... של אמא ... של אבא ... וכוי " ? " מהו הקול השני ... השלישי ... בשמות אלה '? כנ ל לגבי מילים שונות . . 3 "במלה ים שני קולות , י - ם . כמה קולות במלה גיר , ילד ... כמה קולות בשם שלך ... של אמא ... וכו'ז . 4 "איזו מלה מתחילה בקול - די 7 ( דילוג , דיבור , רירה וכוי . ( " איזו מלה מסתיימת בקול ? .... . 5 'אמור מלה שהקול השני שלה הוא " ... . 6 "אמור שתי מילים המתחילות באותו קול . 7 " . "אמור את המלה רכבת בלי הקול הראשון ... השני ... האחרון ... וכוי . 8 " . "איזה קול נוריד מהמלה ב...  אל הספר
רמות