א. פיתוח הבחנה וקליטה שמיעתית

א . פיתוח הבחנה וקליטה שמיעתית . 1 כסה את עיני הילד . השמע קולות ובקש ממנו לזהות את מקורם . הקולות שניתן להשמיע הם : פתיחת מגירה , צלצול בפעמון , נקישה באצבע , מחיאות כםיים , רקיעה ברגל על הרצפה , הפלת חפץ על הרצפה , פתיחת דלת וסגירתה , חירור עיפרון , נקישה בכפית על כוס ועוד . . 2 השמע סדרת מילים המתחילות באותו קול ושלב ביניהן מלה המתחילה בקול שונה . על הילד למחוא כף כאשר זיהה את המלה יוצאת הרופן . לדוגמה : חלב , חמור , פיל , חרוב . . 3 השמע באוזני הילד מלה בלחש . על הילר לחזור עליה . . 4 משחקי מילים שמטרתם לפתח את המודעות הפונולוגית ( ראה להלן . (  אל הספר
רמות