פיתוח תפקודים שמיעתיים־פונולוגיים

פיתוח תפקודים שמיעתיים פונולוגיים נוכח החשיבות הרבה של התפקודים השמיעתיים הפונולוגיים ברכישת הקריאה ולאור העובדה שנמצא קשר בין חולשה בתחום תפקודי זה לבין קשיים ברכישת הקריאה , יש חשיבות לפיתוח התפקודים הפונולוגיים ולחיזוקם . לפני שניגשים לפיתוח התחום הפונולוגי , יש לקדם את מיומנויות ההאזנה של הילר . קשב והאזנה , הקשורים ישירות בקליטה ובעיבור גירויים שמיעתיים , הם אחר הגורמים המכריעים בהתפתחותו הלשונית של הילד . יכולת זו מתפתחת בהדרגה , בתהליך טבעי של גמילה והתנסות ( מינקוביץ , בית הספר לחינוך , האוניברסיטה העברית בירושלים ומשרד החינוך והתרבות . ( תנאי הכרחי לקיום ההאזנה הוא היכולת להתרכז בגירוי אחר ולהתעלם מגירויים מסיחים , חיצוניים או פנימיים . עיצוב סביבה התורמת לפיתוחה של יכולת הקשב וההאזנה מתבסס על כמה תנאים : א . הדגמה : על המבוגר - ההורה , הגננת , או המורה - המהווים דגמי חיקוי לילד המתפתח , להקפיד על יחס של סובלנות והקשבה לילד . ב . יש להתאים את הפעילות בגן או בבית הספר ליכולת הקשב ולטווח הריכוז של הילד . ג . חומר הלימוד יוגש בצורה מעניינת ומושכת ככל האפשר . ד . גיוון ההתנסות של ...  אל הספר
רמות