ד. פיתוח זיכרון חזותי

ד . פיתוח זיכרון חזותי . 1 הראה לילד במהירות תמונה של בעל חיים שנגזרה משבועון מצויר . לאחר מכן הראה לו עותק אחר של השבועון ובקש ממנו למצוא את התמונה המקורית . . 2 השתמש במערכת של תמונות קטנות , מורכבות מזוגות . תן לילד מערכת אחת . הראה לו כרטיס מהמערכת שבידך , סלק אותה מעיניו ואפשר לו למצוא אותה במערכת התמונות שאצלו . . 3 הנח על השולחן מטבע , עיפרון , מחק , כפתור , מהדק , מפתח ועט . בעור הילד מתבונן בעצמים , מנה עד . 10 בקש ממנו להסתובב , סלק עצם מן השולחן ובקש ממנו לגלות את העצם החסר . . 4 חזור על המשחק הקורם בצורות שונות ובמקום עצם אחד , הוצא מן הקופסה כמה עצמים . . 5 בקש מן הילד לעצום את עיניו ולתאר את הבגדים שהוא לובש , את הדברים המונחים על שולחנו , את החפצים שבכל אחר מחדרי הבית וכיוצא באלה . . 6 הנח על שולחן מאחורי הילד כמה צעצועים או עצמים המוכרים לו . תן לו לצפות בהם כמה שניות . בקש ממנו להסתובב ולומר אילו עצמים הוא זוכר . . 7 השחל שלושה חרוזים צבעוניים בסדר מסוים . בקש מן הילד להשחיל חרוזים באותו סדר . . 8 הכן דגמים של צורות צבעוניות על קרטון . הנח לילד ללמוד את הרגם . סלק את ה...  אל הספר
רמות