ג. פיתוח תפיסה חזותית וחזותית־מוטורית

ג . פיתוח תפיסה חזותית וחזותית מוטורית . 1 ההורה גוזר צורות מנייר צבעוני ומבקש מן הילר למיין את הצורות לפי צבעים . . 2 מכניסים לקופסה צורות גזורות מנייר , מקלות צבעוניים וקוביות , ונותנים לילד למיין אותם לפי צבעיהם . . 3 צייר צורה בעיפרון על נייר . תן לילד לחזור על הצורה בצבע . עשה זאת לגבי צורות גיאומטריות שונות - עיגול , ריבוע , מלבן , משולש , מעוין - בעור אתה מלמד את הילד את שמות הצורות . . 4 הכן דגמי צורות שונות ובקש מן הילד להעתיק אותן . התחל בצורות פשוטות , כגון עיגול , ריבוע ומשולש , והתקדם לצורות מורכבות יותר . . 5 בנה דגם מקוביות ובקש מן הילר לבנות רגם זהה מקוביות אחרות . . 6 הכן משחקי פאזל שונים מקרטון ותן לילד להרכיבם . . 7 הצג לילד סדרה של ארבעה ריבועים וביניהם עיגול , ובקש ממנו שיצביע על הצורה יוצאת הדופן . . 8 חזור על תרגיל זה בצורות שונות ומורכבות יותר . . 9 גזור לילד אותיות דפוס , כמה מכל אות . הכן סדרה מכמה אותיות זהות , שאחת מהן שונה , ובקש ממנו לזהות את האות השונה . . 10 חזור על כך עם אותיות דומות . לדוגמה , ארבע אותיות ח וביניהן האות ה . . 11 בקש מן הילר למיין את הא...  אל הספר
רמות