פיתוח תפקודים תפיסתיים־מוטוריים

פיתוח תפקודים תפיסתיים מוטוריים תחושת השליטה והביטחון של הילד תלויים במידה רבה ביכולתו לקלוט ולעבד בצורה נכונה את הגירויים החזותיים והשמיעתיים המגיעים אליו . התפיסה הנכונה של גירויים אלה מהווה את הבסיס לביצוע פעולות מוטוריות כלפי הסביבה . המשוב שמקבל הילד מביצוען של פעולות אלה ומן השינויים שהוא משיג כתוצאה מההפעלה של אובייקטים בסביבתו הוא תהליך של למידה , הקשור בהתפתחותם של התפקודים הקוגניטיביים של הילד . הביטחון העצמי של הילד מתפתח בגיל הרך במידה רבה כתוצאה של תחושת השליטה שהוא משיג בסביבתו הפיסית , ושליטה זו הינה פועל יוצא של תפקור תפיסתי מפותח בהתאמה לגיל . אצל ילדים בגילי טרום בית ספר , ובעיקר אצל בנים , מבוסס הביטחון העצמי במידה רבה על תחושת השליטה של הילד בגופו ובעצמים שבסביבתו . תפקור ירוד בתחומים אלה יוצר משוב שלילי מצד ההורים , כעס , אכזבה ולחץ לשיפור התפקוד , מצר אחד , והקטנת הציפיות , מצר שני . מן הילדים האחרים עלולים להתקבל ביטויים של זלזול ולעג כלפי הילד המתקשר ; , הילד עצמו חש בקשייו , משווה את ביצועיו לאלה של ילדים אחרים , צובר תחושת תסכול וכישלון , מפתח דימוי עצמי שלילי...  אל הספר
רמות