תוכניות לאימון ולפיתוח תפקודי למידה

תוכניות לאימון ולפיתוח תפקודי למידה תוכנית האימון המוצעת בזה מורכבת מסדרת תרגילים המופעלים לפי עקרונות הלמידה היעילה , שמטרתם לקרם ולפתח את התפקודים התפיסתיים החזותיים המוטוריים ואת התפקודים השמיעתיים הפונולוגיים של ילדים בגילאי טרום בית ספר ובכיתות הראשונות של בית הספר היסודי . התוכנית מבוססת על תרגול יומיומי , ולכן היא מיוערת להורים לילדים המתקשים בתחומי תפקור אלה או להורי ילדים המאחרים להתפתח בתחומים אלה . התוכנית ניתנת להפעלה גם על ירי המומחה , באופן אינדיווידואלי או עם קבוצת ילדים . ניתן גם להקנות את התוכנית להורים בקבוצה , במקביל להפעלתה על יריהם בבית , עם ילדיהם . יעילותה של התוכנית גוברת ככל שהאימון אינטינסיבי יותר , ולכן מומלץ להפעילה באופן יומיומי . הרגש מושם באווירה של משחק ובצמצום מירבי של הסכנה שתתפתח תחושת כישלון בעקבות קושי או אי יכולת לבצע תרגיל מסוים . הורות לכך אפשר להפעיל את התוכנית לגבי כל ילד . יחד עמ זאת , לגבי ילדים המתקשים בתחומים אלה , מומלץ להורים להפעילה לאחר אבחון והערכה של מומחה . יתרונה של הערכה מקצועית טמון בכך שהיא מכוונת ומנחה בצורה נכונה את עבודת האימו...  אל הספר
רמות