סיכום

סיכום עבודה זו נכתבה מן ההיבט המעשי של הטיפול בליקויי למידה . נכללה בה סקירה של התיאוריות השונות הקשורות בליקויי למידה ושל המחקרים שנעשו בתחום זה , ואשר בדקו את הקשרים שבין משתנים קוגניטיביים שונים לבין ליקויי למידה . סקירת התיאוריות השונות להסבר התופעה של ליקויי הלמידה מאפשרת להיווכח כיצד תורמים כלי המחקר והבריקה החדשים להבהרה הולכת וגוברת של הרקע הנוירולוגי של ליקויים אלה . הממצאים בדבר הבדלים במבנה של תאי עצב במוח בין ילדים רגילים לריסלקטיים והליקויים שהתגלו בתפקודו של עצב המוח השמיני אצל אחוז ניכר מקרב הילדים לקויי הלמירה פותחים צוהר להרחבת אפשרויות הטיפול התרופתי וליישומו , לא רק בהפרעות קשב ובתגובות היפראקטיביות , אלא גם במקרים של לקות למירה . יחד עם זאת , לפחות בהווה ובעתיד הקרוב , יש לראות בליקויי הלמידה תופעה רב סיבתית ולהפעיל את מכלול הכלים האבחוניים והטיפוליים העומרים לרשותנו , בניסיון לעזור לילד לקוי הלמירה . הדגם שהוצג בחלק היישומי של הספר מבוסס על התייחסות מקיפה ורב ממדית להערכה ולטיפול בקשיי למידה . חלק זה נועד לתאר את התהליך האבחוני ואת הכלים המרכזיים המשמשים לאבחון של ...  אל הספר
רמות