השפעות המינון התרופתי על הערכות הורים ומורים

השפעות המינון התרופתי על הערכות הורים ומורים גמצא , בי שיפור בהערכות המורים לגבי התנהגות התלמיד בביתה ובהערכות ההורים לגבי התנהגותו בבית תלויה במינון שבו ניתן הריטלין . הבדלי המינון ניכרים , והם מסבירים 35 % ער 55 % מן השונות . הערכות אלה , כפי שהן נמדדות בסולם קונרס , לדוגמה , השתפרו במידה הרבה ביותר ככל שהיה המינון גדול יותר ( הליריי ואחרים , . ( 1980 גם כמות העבודה שמשקיע הילד וכמות התפוקה מעבודתו נמצאו קשורות במינון . מאירך גיסא , הגדלת המינון קשורה בהחמרה של תופעות הלווי ובפגיעה בתהליכי קשב וזכירה לטווח קצר ( אליוט , הלידיי וקלווי , . ( 1979 לא נמצא יתרון במתן התרופה פעמיים ביום בתחום שיפור ההתנהגות בבית הספר . מתן ריטלין בבית מומלץ רק במקרים קיצוניים ביותר . נהוג להפסיק את הטיפול בריטלין עם הכניסה לגיל ההתבגרות . ההצדקה להפסקת הטיפול התרופתי בשלב זה מוטלת בספק , נוכח הדיווחים על אורות השפעתו החיובית של הריטלין על מבוגרים היפראקטיביים ( וור , ריינר , וונדר וג'ונסון , . ( 1976 מן המחקרים שנעשו בשנים האחרונות מסתמנת המסקנה , כי נדרש איזון מתאים בין משתני הוראה , תוכניות חיזוקים ומתן...  אל הספר
רמות