השפעת הטיפול התרופתי על יחסי הורים־ילדים

השפעת הטיפול התרופתי על יחסי הורים ילדים תגובותיהן האופייניות של אימהות על קשיי ההתנהגות של ילדיהן ההיפראקטיביים ועל חוסר השקט שלהם מתבטאות בניסיון לכפות עליהם התנהגות שונה . אין זה מפתיע שגישה זו אינה מצמיחה , ברוב המקרים , את השינוי המצופה , ולעיתים היא אף תורמת להחמרת הקשיים ההתנהגותיים . ריטלין , באמצעות השפעותיו על רמת הקשב של הילד , משפר את יכולתו להתמיד בהתנהגותו התכליתית , מצב המאפשר לאם להפחית את רמת השליטה והבקרה הנדרשת ממנה ולהגיב בצורה חיובית יותר על משחקו של הילד ועל תגובותיו כלפי ילדים אחרים . שינוי זה בגישת האם תורם להגברת האפקט החיובי של הטיפול התרופתי ( ברקלי וקנינגהם , . ( 1980  אל הספר
רמות