הטיפול התרופתי והשפעותיו על התנהגות הילד בכיתה

הטיפול התרופתי והשפעותיו על התנהגות הילד בכיתה קשיים בהתנהגותו של הילד בכיתה , ובפרט חוסר שקט מוטורי והתנהגות אימפולסיבית , מהווים את הגורם הראשון לקבלת ההחלטה בדבר מתן טיפול תרופתי . פרט לתרופות המעוררות , שהשפעותיהן על הלמידה תוארו לעיל , נמצאות בשימוש תרופות נוספות , הניתנות לילדים במצבים שונים : תרופות אנטי פסיכוטיות , תרופות אנטי קונבולסיביות ותרופות אנטי רפרסיביות . יש חשיבות רבה להכרת דפוסי התגובה האופייניים של ילדים הנתונים להשפעת התרופות האלה , שכן , יריעה זו יוצרת את הציפיות המתאימות מן הטיפול ומאפשרת למורה לכוון את תגובותיה בהתאם . להלן יתוארו דפוסי התגובה האופייניים של תלמידים על ארבע קבוצות של תרופות . . 1 תרופות מעוררות כפי שראינו , התרופות הנפוצות ביותר בקבוצה זו הן ריטלין ורקסדרין . ההשפעה של ריטלין מתחילה זמן קצר לאחר קבלת התרופה ונמשכת משעה אחת וער ארבע שעות . השפעת הרקסדרין נמשכת מארבע עד שמונה שעות לאחר קבלת התרופה . שתי התרופות גורמות לעלייה כמעט מיידית בהתנהגויות הקשורות בהתייחסות למטלות הנלמדות ( בידרמן וג'לינגר , . ( 1983 למודיפיקציה של ריטלין , המשוחרר לדם באי...  אל הספר
רמות